Sunday school

Swahili Title English Title English file Swahili
BIBLIA: UJUMBE WA MUNGU KWA MWANADAMU CSSA 1-1-01 - THE BIBLE: GOD'S MESSAGE TO MAN 1-1-1(Eng).doc 1-1-1(Swa).docx view
UUMBAJI CSSA 1-1-02 - CREATION 1-1-2(Eng).doc 1-1-2(Swa).docx view
KUKOSA UTIIFU KATIBU BUSTANI YA EDENI CSSA 1-1-03 - DISOBEDIENCE IN THE GARDEN OF EDEN 1-1-3(Eng).doc 1-1-3(Swa).docx view
KAINI NA HABILI CSSA 1-1-04 - CAIN AND ABEL 1-1-4(Eng).doc 1-1-4(Swa).docx view
HISTORIA YA GHALIKA CSSA 1-1-05 - THE STORY OF THE FLOOD 1-1-5(Eng).doc 1-1-5(Swa).docx view
KUITWA KWA ABRAMU CSSA 1-1-06 - THE CALL OF ABRAM 1-1-6(Eng).doc 1-1-6(Swa).doc view
KUTENGANA KWA ABRAMU NA LUTU CSSA 1-1-07 - THE SEPARATION OF ABRAM AND LOT 1-1-7(Eng).doc 1-1-7(Swa).doc view
IBRAHAMU ANAMTOA ISAKA CSSA 1-1-08 - ABRAHAM OFFERS ISAAC 1-1-8(Eng).doc 1-1-8(Swa).doc view
KUCHAGUA MKE WA ISAKA CSSA 1-1-09 - CHOOSING A WIFE FOR ISAAC 1-1-9(Eng).doc 1-1-9(Swa).doc view
YAKOBO NA ESAU – HAKI YA MZALIWA WA KWANZA NA BARAKA ZAKE CSSA 1-1-10 - JACOB AND ESAU - THE BIRTHRIGHT AND THE BLESSING 1-1-10(Eng).doc 1-1-10(Swa).doc view

Pages