Literature

Swahili Title English Title English file Word file
HISTORIA YA GHALIKA CSSA 1-1-05 - THE STORY OF THE FLOOD 1-1-5(Eng).doc 1-1-5(Swa).docx view
KUITWA KWA ABRAMU CSSA 1-1-06 - THE CALL OF ABRAM 1-1-6(Eng).doc 1-1-6(Swa).doc view
KUTENGANA KWA ABRAMU NA LUTU CSSA 1-1-07 - THE SEPARATION OF ABRAM AND LOT 1-1-7(Eng).doc 1-1-7(Swa).doc view
IBRAHAMU ANAMTOA ISAKA CSSA 1-1-08 - ABRAHAM OFFERS ISAAC 1-1-8(Eng).doc 1-1-8(Swa).doc view
KUCHAGUA MKE WA ISAKA CSSA 1-1-09 - CHOOSING A WIFE FOR ISAAC 1-1-9(Eng).doc 1-1-9(Swa).doc view
YAKOBO NA ESAU – HAKI YA MZALIWA WA KWANZA NA BARAKA ZAKE CSSA 1-1-10 - JACOB AND ESAU - THE BIRTHRIGHT AND THE BLESSING 1-1-10(Eng).doc 1-1-10(Swa).doc view
YAKOBO ANASAFIRI CSSA 1-1-11 - JACOB JOURNEYS 1-1-11(Eng).doc 1-1-11(Swa).doc view
YUSUFU – MFUNGWA KATIKA NCHI YA KIGENI CSSA 1-1-12 - JOSEPH- PRISONER IN A FOREIGN LAND 1-1-12(Eng).doc 1-1-12(Swa).doc view
YUSUFU – MTAWALA KATIKA MISRI CSSA 1-1-13 - JOSEPH - RULER IN EGYPT 1-1-13(Eng).doc 1-1-13(Swa).doc view
JAMAA YA ISRAELI KATIKA MISRI CSSA 1-1-14 - THE FAMILY OF ISRAEL IN EGYPT 1-1-14(Eng).doc 1-1-14(Swa).doc view

Pages