Swahili Literature

Swahili Title English Title English file Swahili
KUCHAGUA MKE WA ISAKA CSSA 1-1-09 - CHOOSING A WIFE FOR ISAAC 1-1-9(Eng).doc 1-1-9(Swa).doc view
YAKOBO NA ESAU – HAKI YA MZALIWA WA KWANZA NA BARAKA ZAKE CSSA 1-1-10 - JACOB AND ESAU - THE BIRTHRIGHT AND THE BLESSING 1-1-10(Eng).doc 1-1-10(Swa).doc view
YAKOBO ANASAFIRI CSSA 1-1-11 - JACOB JOURNEYS 1-1-11(Eng).doc 1-1-11(Swa).doc view
YUSUFU – MFUNGWA KATIKA NCHI YA KIGENI CSSA 1-1-12 - JOSEPH- PRISONER IN A FOREIGN LAND 1-1-12(Eng).doc 1-1-12(Swa).doc view
YUSUFU – MTAWALA KATIKA MISRI CSSA 1-1-13 - JOSEPH - RULER IN EGYPT 1-1-13(Eng).doc 1-1-13(Swa).doc view
JAMAA YA ISRAELI KATIKA MISRI CSSA 1-1-14 - THE FAMILY OF ISRAEL IN EGYPT 1-1-14(Eng).doc 1-1-14(Swa).doc view
MUSA: ANAZALIWA KUKOMBOA WANA WA ISRAELI CSSA 1-1-15 - MOSES: BORN TO DELIVER ISRAEL 1-1-15(Eng).doc 1-1-15(Swa).doc view
MUSA KATIKA KICHAKA KINA CHOUNGUA CSSA 1-1-16 - MOSES AT THE BURNING BUSH 1-1-16(Eng).doc 1-1-16(Swa).doc view
MUNGU ANATUMA MAPIGO YA TAUNI NDANI YA MISRI CSSA 1-1-17 - GOD SENDS PLAGUES ON EGYPT 1-1-17(Eng).doc 1-1-17(Swa).doc view
WANA WAISRAELI WANAIKUMBUKA PASAKA NA KUVUKA BAHARI SHAMU CSSA 1-1-18 - ISRAEL KEEPS THE PASSOVER AND CROSSES THE RED SEA 1-1-18(Eng).doc 1-1-18(Swa).doc view

Pages