Swahili Literature

Swahili Title English Title English file Swahili
MUNGU AWALINDA WATU WAKE JANGWANI CSSA 1-1-19 - GOD CARES FOR HlS PEOPLE IN THE WILDERNESS 1-1-19(Eng).doc 1-1-19(Swa).doc view
ISRAELI KATIKA MLIMA SINAI CSSA 1-1-20 - ISRAEL AT MT. SINAI 1-1-20(Eng).doc 1-1-20(Swa).doc view
NDAMA YA DHAHABU CSSA 1-1-21 - THE GOLDEN CALF 1-1-21(Eng).doc 1-1-21(Swa).doc view
MASKANI SEHEMU YA MUNGU YA KUKUTANA NA WANA WA ISRAELI CSSA 1-1-22 - THE TABERNACLE-GOD'S MEETING PLACE WITH ISRAEL 1-1-22(Eng).doc 1-1-22(Swa).doc view
VIFAA VYA MASKANI CSSA 1-1-23 - THE FURNITURE OF THE TABERNACLE 1-1-23(Eng).doc 1-1-23(Swa).doc view
WALIMU WA ISRAELI CSSA 1-1-24 - TEACHERS FOR ISRAEL 1-1-24(Eng).doc 1-1-24(Swa).doc view
SIKUKUU TATU ZA WANA WA ISRAELI CSSA 1-1-25 - THE THREE FEASTS OF ISRAEL 1-1-25(Eng).doc 1-1-25(Swa).doc view
NYAMA KWA ISRAELI CSSA 1-2-01 - MEAT FOR ISRAEL 1-2-1(Eng).doc 1-2-1(Swa).doc view
WAPELELEZI KUMI NA MBILI KATIKA NCHI. CSSA 1-2-02 - TWELVE SPIES IN THE LAND 1-2-2(Eng).doc 1-2-2(Swa).doc view
UASI KATIKA ISRAELI CSSA 1-2-03 - REBELLION IN ISRAEL 1-2-3(Eng).doc 1-2-3(Swa).doc view

Pages